OVK-besiktningar i Ängelholm – en viktig kontroll för ett hälsosammare inomhusklimat

26 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I staden Ängelholm är en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avgörande för att säkerställa frisk luft och ett sunt inomhusklimat i byggnader. OVK är en lagstadgad inspektion som ska genomföras regelbundet för att upprätthålla ventilationssystemens funktion. Denna artikel ger dig en genomgång av vad OVK innebär, varför det är viktigt, och hur du som fastighetsägare i Ängelholm kan gå tillväga för att uppfylla dina skyldigheter och få hjälp med besiktningen.

Vad är OVK och varför är det så viktigt?

OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett system av regelbundna inspektioner som infördes i Sverige på 1990-talet för att förbättra inneklimatet i landets byggnader. Alla större byggnader, såväl kommersiella som hyresfastigheter och flerfamiljshus, måste genomgå OVK för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska. Kontrollen görs av en certifierad besiktningsman som bedömer systemets prestanda och informerar fastighetsägaren om eventuella brister och åtgärder som behöver vidtas. I Ängelholm är OVK särskilt viktig på grund av de specifika klimatförhållanden som råder i regionen. Med varierande årstider och ibland hög luftfuktighet är det essentiellt att ventilationssystemen kan hantera luftomsättningen på ett effektivt sätt. Detta är inte bara en sundhetsfråga för de som bor och arbetar i byggnaderna, utan också en energisparande åtgärd, eftersom en väl underhållen ventilation reducerar risken för mögel och fuktskador, vilket kan leda till dyra renoveringar.

För vem och hur ofta ska OVK utföras?

Ägare av fastigheter i Ängelholm bör känna till när och hur ofta deras byggnader kräver OVK. Intervallen mellan kontrollerna varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets komplexitet. Vanligtvis behöver en OVK-besiktning ängelholm utföras vart tredje till sjätte år. Nybyggda fastigheter har en andra OVK inom två år från byggnadens färdigställande, med syftet att säkerställa att ventilationen fortfarande fungerar optimalt efter en initial installationsperiod. För att dra igång processen behöver fastighetsägaren anlita en certifierad besiktningsman, vilket innebär att personen måste ha kunskap och behörighet för att genomföra inspektioner enligt lagens krav. Besiktningsmannen genomför en noggrann undersökning av systemet och avger sedan ett protokoll som antingen bekräftar att ventilationen är godkänd eller listar de åtgärder som behöver göras för att möta de uppsatta kraven.

Fördelarna med att genomföra OVK-besiktning i tid

Att som fastighetsägare i Ängelholm genomföra OVK-besiktning i tid är av yttersta vikt. Först och främst handlar det om att säkerställa en hälsosam livsmiljö för byggnadens användare. God ventilation minskar risken för respiratoriska sjukdomar och bidrar till bättre sömn och ökad produktivitet. Förutom hälsoaspekten kan tidiga eller förebyggande OVK-besiktningar vara ekonomiska vårdåtgärder. Ett tidigt upptäckt fel i ventilationssystemet kan nämligen vara mycket billigare att åtgärda än ett långgående problem som fått utvecklas fritt. Fastighetsägare som skjuter på OVK kan också drabbas av sanktioner från tillsynsmyndigheter, vilket kan medföra extra kostnader.

Fler nyheter